AE/ZP-27-84/16
22.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
22.07.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 27.07.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.08.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.08.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 14.09.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.10.2016