AE/ZP-27-86/16
27.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 01.08.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 03.08.2016
27.07.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 01.08.2016 Zmiany treści SIWZ - 03.08.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.08.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2 - 22.09.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 06.10.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.11.2016