AE/ZP-27-87/16
27.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 28.07.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 08.08.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 10.08.2016
27.07.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 28.07.2016 Zmiany treści SIWZ - 08.08.2016 Zmiany treści SIWZ - 10.08.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.08.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 21.09.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.10.2016