AE/ZP-27-89/16
09.08.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 16.08.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 14.09.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 15.09.2016
09.08.2016
Specyfikacja SIWZ
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 03.10.2016 Zmiany treści SIWZ - 16.08.2016 Zmiany treści SIWZ - 14.09.2016 Zmiany treści SIWZ - 15.09.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 16.08.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 14.09.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.11.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.12.2016