AE/ZP-27-90/16
26.10.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - 26.10.2016
26.10.2016
Specyfikacja SIWZ - 26.10.2016
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 04.11.2016 Zmiany treści SIWZ - 28.10.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 28.10.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.11.2016 Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2 - 22.11.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 23.12.2016