AE/ZP-27-92/16
31.10.2016
Ogłoszenie o zamówieniu- 31.10.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 04.11.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 07.11.2016
31.10.2016
Specyfikacja SIWZ- 31.10.2016
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 10.11.2016 Zmiany treści SIWZ - 04.11.2016 Zmiany treści SIWZ - 07.11.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 04.11.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 07.11.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 3 i 6 - 07.12.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 02.01.2017