AE/ZP-27-93/16
23.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - 23.11.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 29.11.2016
23.11.2016
Specyfikacja SIWZ - 23.11.2016
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 02.12.2016 Zmiany treści SIWZ - 29.11.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.11.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej - 22.12.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 26.01.2017