AE/ZP-27-94/16
09.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - 09.12.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 14.12.2016
09.12.2016
Specyfikacja SIWZ - 09.12.2016
Zmiany treĹ›ci SIWZ - 14.12.2016 Informacja, o ktĂłrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamĂłwieĹ„ publicznych - 23.12.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczÄ…ce SIWZ - 20.12.2016 ZaĹ‚Ä…cznik do pytania nr 41 - 20.12.2016 ZaĹ‚Ä…cznik do pytania nr 59 - 20.12.2016 ZaĹ‚Ä…cznik do pytania nr 65 - 20.12.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczÄ…ce SIWZ - 20.12.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz uniewaĹĽnienie postÄ™powania w zakresie Pakietu Nr 9, 11 i 17 - 13.01.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15.02.2017