Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
AE/ZP-27-95/16
13.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - 13.12.2016
13.12.2016
Specyfikacja SIWZ - 13.12.2016
Informacja, o ktĂłrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamĂłwieĹ„ publicznych - 22.12.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczÄ…ce SIWZ - 16.12.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz uniewaĹĽnienie postÄ™powania w zakresie Pakietu Nr 2 i 3 - 12.01.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15.02.2017