Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
AE/ZP-27-96/16
14.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - 14.12.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 20.12.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 22.12.2016
14.12.2016
Specyfikacja SIWZ - 14.12.2016
Informacja, o ktĂłrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamĂłwieĹ„ publicznych - 02.01.2017 Zmiany treĹ›ci SIWZ - 20.12.2016 Zmiany treĹ›ci SIWZ - 22.12.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczÄ…ce SIWZ - 22.12.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.01.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.02.2017