Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
AE/ZP-27-97/16
20.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 29.12.2016
20.12.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 29.12.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.12.2016 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 05.01.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.01.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.02.2017