AE/ZP-27-98/16
21.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - 21.12.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 21.12.2016
21.12.2016
Specyfikacja SIWZ - 21.12.2016
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 02.01.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.01.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 13.02.2016