Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
AE/ZP-27-99/16
22.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - 22.12.2016
22.12.2016
Specyfikacja SIWZ - 22.12.2016
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 03.01.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.12.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 3, 4, 5 i 6 - 23.01.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.02.2017