AE/ZP-27-02/17
23.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 23.01.2017
23.01.2017
Specyfikacja SIWZ - 23.01.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczÄ…ce SIWZ - 25.01.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczÄ…ce SIWZ - 27.01.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczÄ…ce SIWZ - 30.01.2017 Informacja, o ktĂłrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamĂłwieĹ„ publicznych - 02.02.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-4 - 07.03.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.04.2017