AE/ZP-27-05/17
SIWZ Formularz Ofertowy.doc załącznik nr1 - Formularz Cenowy Pakiety Nr 1-10.xls załącznik nr1 - Formularz Cenowy Pakiety Nr 11-25.xls załącznik nr1 - Formularz Cenowy Pakiety Nr 26-32.xls załącznik nr1 - Formularz Cenowy Pakiety Nr 33-35.xls załącznik nr2 - oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu.xml załącznik nr2 - oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu.pdf załącznik nr3 - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc załącznik nr4 - oświadczenie Wykonawcy.doc załącznik nr5 - wykaz dostaw.doc