AE/ZP-27-06/17
08.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 08.02.2017
08.02.2017
Specyfikacja SIWZ - 08.02.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 14.02.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 02.03.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 21.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-4 i 6 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 5 i 7 - 28.04.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 08.06.2017