AE/ZP-27-07/17
09.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - 14.02.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - 15.02.2017
09.02.2017
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 14.02.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 15.02.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 21.02.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.03.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.04.2017