AE/ZP-27-08/17
13.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 13.02.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - 20.02.2017
13.02.2017
Specyfikacja SIWZ - 13.02.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 24.02.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 14.02.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 17.02.2017 Zmiany treści SIWZ - 20.02.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.02.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.03.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 02.05.2017