AE/ZP-27-10/17
22.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 22.02.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 15.03.2017
22.02.2017
Specyfikacja SIWZ- 22.02.2017
Zmiany treści SIWZ - 15.03.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.03.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 23.03.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 05.04.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 5, 7, 49 - 14.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-4, 6, 8-14, 16-20, 22-24, 26-38, 40-43, 45, 47, 50-52 - 23.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietu Nr: 5, 7, 49 - 14.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietu Nr: 1-4, 6, 8-14, 16-20, 22-24, 26-38, 40-43, 45, 47, 50-52 - 25.07.2017