AE/ZP-27-11/17
21.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 21.02.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
21.02.2017
Specyfikacja SIWZ - 21.02.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 01.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 10 - 16.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-9 i 11-12 - 30.03.2017 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 3, 5 i 6 - 10.04.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 10 - 19.04.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 2 i 8 - 25.04.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 - 09.05.2017