AE/ZP-27-12/17
22.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 22.02.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 23.02.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 27.02.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 02.03.2017
22.02.2017
Specyfikacja SIWZ - 22.02.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 09.03.2017 Zmiany treści SIWZ - 27.02.2017 Zmiany treści SIWZ - 02.03.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 02.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-17, 19-21, 23-25 - 24.04.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.06.2017