Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
AE/ZP-27-13/17
28.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 28.02.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 06.03.2017
28.02.2017
Specyfikacja SIWZ - 28.02.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 09.03.2017 Zmiany treści SIWZ - 06.03.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 06.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 4 - 31.03.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 02.05.2017