Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
AE/ZP-27-15/17
15.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 15.03.2017
15.03.2017
Specyfikacja SIWZ - 15.03.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 23.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-4 - 13.04.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.05.2017