AE/ZP-27-18/17
31.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 31.03.2017
31.03.2017
Specyfikacja SIWZ - 31.03.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 05.04.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 06.04.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 10.04.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-2 - 17.05.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.06.2017