Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
AE/ZP-27-20/17
03.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 03.04.2017
03.04.2017
Specyfikacja SIWZ - 03.04.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 05.04.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 06.04.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 12.04.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 - 4 - 16.05.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.06.2017