AE/ZP-27-22/17
11.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 11.04.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 18.04.2017
11.04.2017
Specyfikacja SIWZ - 11.04.2017
Zmiany treści SIWZ - 18.04.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 18.04.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 19.04.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 24.04.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.07.2017