AE/ZP-27-24/17
24.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 24.04.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - 28.04.2017
24.04.2017
Specyfikacja SIWZ - 24.04.2017
Zmiany treści SIWZ - 28.04.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 28.04.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 08.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.07.2017