AE/ZP-27-25/17
27.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 27.04.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 28.04.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 26.05.2017
27.04.2017
Specyfikacja SIWZ - 27.04.2017
Zmiany treści SIWZ - 26.05.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 26.05.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania - 13.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.08.2017