AE/ZP-27-26/17
26.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 26.04.2017
26.04.2017
Specyfikacja SIWZ - 26.04.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 04.05.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 09.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-3 - 31.05.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 04.07.2017