AE/ZP-27-32/17
30.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 30.05.2017
30.05.2017
Specyfikacja SIWZ - 30.05.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 23.06.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 05.07.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-4 i 5 - 31.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.09.2017