AE/ZP-27-34/17
06.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 06.06.2017
06.06.2017
Specyfikacja SIWZ - 06.06.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.06.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 14.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.07.2017