AE/ZP-27-35/17
07.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 07.06.2017
07.06.2017
Specyfikacja SIWZ - 07.06.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 19.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.07.2017