AE/ZP-27-36/17
12.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 12.06.2017
12.06.2017
Specyfikacja SIWZ - 12.06.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 04.07.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania - 06.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.09.2017