AE/ZP-27-37/17
19.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 19.06.2017
19.06.2017
Specyfikacja SIWZ - 19.06.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 27.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.08.2017