AE/ZP-27-44/17
18.07.2017
Ogłoszenie o zamówieniu-18.07.2017
18.07.2017
Specyfikacja SIWZ-18.07.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.07.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 31.07.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.08.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 24.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-10; 12-18; 21; 23-28; 30-35 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 11, 19, 20, 22 i 29 - 13.10.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -11.11.2017