AE/ZP-27-45/17
18.07.2017
Ogłoszenie o zamówieniu-18.07.2017
18.07.2017
Specyfikacja SIWZ-18.07.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 29.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.09.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.10.2017