Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
AE/ZP-27-46/17
20.07.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 20.07.2017
20.07.2017
Specyfikacja SIWZ - 20.07.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.08.2017 Zmiany treści SIWZ - 25.08.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 29.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 3-5 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 1-2 - 14.09.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 04.10.2017