AE/ZP-27-48/17
18.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 18.08.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 24.08.2017
18.08.2017
Specyfikacja SIWZ - 18.08.2017
Zmiany treści SIWZ - 24.08.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 24.08.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 30.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.09.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.09.2017