AE/ZP-27-49/17
21.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 21.08.2017
21.08.2017
Specyfikacja SIWZ - 21.08.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 30.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.09.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 18.09.2017