AE/ZP-27-53/17
21.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 21.09.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 27.09.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 28.09.2017
21.09.2017
Specyfikacja SIWZ - 21.09.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.09.2017 Zmiany treści SIWZ - 27.09.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 28.09.2017 Zmiany treści SIWZ - 28.09.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 06.10.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1, 3-5 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 - 27.10.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.11.2017