AE/ZP-27-55/17
28.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu- 28.09.2017
28.09.2017
Specyfikacja SIWZ- 28.09.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 02.10.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 06.10.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.10.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.11.2017