AE/ZP-27-56/17
11.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 11.10.2017
11.10.2017
Specyfikacja SIWZ - 11.10.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 19.10.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 26.10.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.11.2017