AE/ZP-27-57/17
17.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 17.10.2017
17.10.2017
Specyfikacja SIWZ - 17.10.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 25.10.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 - 14.11.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07.12.2017