AE/ZP-27-58/17
31.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 31.10.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 03.11.2017
31.10.2017
Specyfikacja SIWZ - 31.10.2017
Zmiany treści SIWZ - 03.11.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 07.11.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 15.11.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 3 - 29.11.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-2 - 04.12.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.12.2017