AE/ZP-27-59/17
03.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 03.11.2017
03.11.2017
Specyfikacja SIWZ - 03.11.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 08.11.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.11.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 15.11.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 2 i 4 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 1, 3 i 5 - 01.12.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.12.2017