Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
AE/ZP-27-60/17
15.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 15.11.2017
15.11.2017
Specyfikacja SIWZ - 15.11.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 20.11.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 23.11.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.12.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.12.2017