AE/ZP-27-62/17
21.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 21.11.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 27.11.2017
21.11.2017
Specyfikacja SIWZ - 21.11.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 23.11.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 27.11.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -01.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.12.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.01.2018