AE/ZP-27-02/18
08.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 08.01.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 12.01.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 17.01.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 19.01.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 22.01.2018
08.01.2018
Specyfikacja SIWZ - 08.01.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 12.01.2018 Zmiany treści SIWZ - 12.01.2018 Zmiany treści SIWZ - 17.01.2018 Zmiany treści SIWZ - 19.01.2018 Zmiany treści SIWZ - 22.01.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 22.01.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -29.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.02.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 08.03.2018