AE/ZP-27-03/18
12.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 12.01.2018
12.01.2018
Specyfikacja SIWZ - 12.01.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 01.02.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.02.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 13.03.2018