AE/ZP-27-07/18
29.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 29.01.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 02.02.2018
29.01.2018
Specyfikacja SIWZ-29.01.2018
Zmiany treści SIWZ - 02.02.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 05.02.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 09.02.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.02.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 12.03.2018